Edistys saapui Kuopioonkin - Kuopion käsityöseuruus perustettiin vuonna 1868

Euroopan talous oli vuosituhannen elänyt pysähtyneisyyden kautta ruhtinaiden, kirkon ja tiukan merkantilistisen säätelyn alaisuudessa. Vihdoin 1800 -luvulla markkinatalous lähti kehittymään voimakkaasti yhteiskunnan yleisten liberaalien virtausten, teollistumisen sekä elinkeino- ja yrittämisen vapauden aatteiden kannattamana.

Ammattikuntalaitos lakkautettiin Ranskassa ja 1791, Ruotsissa 1846 ja vihdoin Suomessakin asetuksella vuonna1859, kun Venäjän tsaari Aleksanteri II armollisesti katsoi taloudellisen liberalismin aatteiden edistävän myös Venäjän taloutta.

Pian määrättiin elinkeinonharjoittajat muodostamaan yhdistyksiä. Suomessa tsaarillinen asetus määräsi käsityöläiset, kauppiaat ja teollisuuden harjoittajat perustamaan yhdistyksiä ammattialojensa asioiden hoitamista varten.

Kuopiossa toimittiin ripeästi

Kuopion käsityöläiset toimivat asiassa ripeästi, sillä perustettu Kuopion Käsityöläisseuruus*) oli maan ensimmäinen käsityöläisyhdistys. Se perustettiin 14.5.1868. Turkuun yhdistys perustettiin 15.5.1868 ja Helsinkiin 15.6.1868. Vuonna 1896 liittyivät mukaan tehtailijat. Yhdistyksen nimeksi muutettiin Kuopion Käsityö- ja Tehdasseuruus. Yhdistyksen nykyinen toiminta on keskeytymättä jatkunut vuodesta 1868.

Monet yritystoimintaan liittyvät asiat ovat toki muuttuneet paljon Kuopiossa liki 150 vuoden aikana. Yrittäjien sitoutuminen yritykseensä ja sen kehittämiseen peräänantamattomasti koko sielullaan ja sydämellään on pysynyt samana.

Kuopion Käsityö ja Tehdassuruus ry:n tämän päivän jäsen voi tunnistaa ammattiveljensä 150 vuoden takaa yrittämisen peruspiirteistä. Myös tarve yrittäjien yhteistoimintaan on yhteiskunnan muuttumisesta huolimatta säilynyt samana.

Kuopion Käsityö- ja Tehdasseuruus jatkaa luottavaisin mielin toimintaansa uusille vuosikymmenille jälkiteollisen yhteiskunnan globaalissa, nopea-rytmisessä maailmassa Kuopion seutukunnan yrittäjien yhdyssiteenä ja Suomen Yrittäjien valtakunnallisen yhteistoimintaverkoston vanhimpana toimivana yhdistyksenä.

Tapio Rissanen
Tietokirjailija

*) ”Seuruus” on nykyistä ”yhdistystä” vastaava perinneilmaisu.